Yeni Jurnalist

Jurnalistlər üçün data vizuallaşdırma alətləri

Data vizuallaşdırma prosesi və alətlərindən bəhs etdiyimiz videoda, vizuallaşdırma növünə qərarkan hansı addımları atacağımızdan, qrafik növlərini müəyyən etmək üçün verə biləcəyimiz suallardan və bəzi vizuallaşdırma alətlərindən bəhs edilir.

Mənbələr

Videoda istifadə edilən musiqi : Mood Peyrius

Qapaq şəkli Photo by Campaign Creators on Unsplash

Big List of Resources for Design, Data & Code

Data Wrapper

Tableau Public

Flourish Studio

Sivil Toplum Örgütleri için Temel Veri Eğitimi Kılavuzu

Paylaş