Yeni Jurnalist

Data jurnalistikası və onun prinsipləri

Data jurnalistikası bir hekayənin verilənlər əsasında daha dərindən araşdırılaraq auditoriyaya çatdırıldığı jurnalistika növüdür — digər deyimlə, data əsaslı jurnalistikadır.  Burada məqsəd verilənləri  yeni vasitələr və yeni texnologiyalar isifadə edərək daha effektiv bir şəkildə işləmək və onu mənalı bir formaya salmaqdır. Jurnalistikada verilənlərdən istifadə edilməsinin ən erkən nümunələrinə 1821-ci ildə rast gəlmək mümkündür. Səyyarə Məmmədovanın hazırladığı bu videoda data jurnalistikası və onun prinsipləri haqqında məlumat əldə edəcəksiz.

Foto: Clay Banks / Unsplash

Paylaş